تالار زبانشناس

معنای جمله در متن

Which people knew the show wasn’t real?

این جمله چه معنی ای می دهد؟


این تاپیک مربوط به درس« شتاب دهنده ی تسلط ب » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « حمله ی آدم فضایی ها »

1 Likes

کدام افراد می دانستند این نمایش واقعی نبود؟

3 Likes

کدوم فرد میدونست که نمایش واقعی نیست

1 Likes

نیست یا نبود؟ wasn’t آورده!
و اینکه people آورده نه person پس افراد میشه؟؟!!!

2 Likes

آقا کریم ترجمه تحت اللففظی. زیاد مهم نیست فقط مفهوم. و چطور روان باشه برا فهم. هر چند ترجمه شما دقیق و درسته اما یه خورده نا مفهومه البته به نظر من
باز ببخشید اگه ترجمم اشتباس

2 Likes

نه، خواهش می‌کنم.
جمله‌هام سوالی بود بیشتر، پرسیدم که ببینم من اشتباه ترجمه کردم یا نه؟! وگرنه شما استاد بنده هستید آقا سجاد.
⁦❤️⁩🌼

2 Likes