تالار زبانشناس

کاربرد along

کاربرد along تو جملات زیر چیه؟
he nods his head along
pete kept rolling along

1 Likes

سلام. Along یعنی رو به جلو و در امتداد چیزی و طول
he nods his head along
او سرش رو تکون داد ( رو به جلو تائید کرد)
pete kept rolling along
پیت ادامه داد به رو به جلو غلتیدن. باز ادامه جمله رو میزاشتین شاید معنیش عوض میشد.مثلا
غلت میخورد در امتداده پیاده رو
pete kept rolling along the sidewalk

3 Likes