تالار زبانشناس

توضبح راجب ساختار had come


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام. نشانه گذشته کامل هست. و بیانگر اتفاقی یا کاری قبل از کار دیگر در گذشته است.
مثلا میگیم من یک ماشین داشتم ده سال پیش ،قبل از این که به اینجا بیام.
I had had a car before I came here
من یه ماشین داشتم قبل این که به اینجا بیام.
یا درباره اعضای تالار مثلا. میگیم من قبل این ماه هیچی بلد نبودم تا اینکه زبان شناس رو دیدم (کل جمله در گذشته است)
I had not learned about enghlish before I came here
I had not learned about enghlish before I saw zabanshenas
و دقت کنید که شکل p.p come همون come هست و
در داستان اژدها قبل اینکه اژدها حمله کنه به روستا اومده بود برکه. یعنی قبل از حمله به برکه برای زندگی اومده بوده در گذشته.

5 Likes

چرا had came نیس؟ شما توو مثالتون گفتید had not learned

2 Likes

سلام

این جا گفتم. گذشته ساده come میشه came
ولی شکل p.p یا زمان های کامل come میشه come
اکثر فعل ها شکل سومشون با شکل گذشتشون یکیه.
I want . I have wanted . I wanted
I go. I went . I have gone
I am . I was . I have been
I come . I came . I have come
دیکشنری لانگمن رو اضافه کنید اونجا به شکل p.p فعل مورد نظرتون رو پیدا میکنید.

3 Likes

خیلی ممنون از توضیح کاملتون این قسمت گرامرو کاملا فراموش کرده بودم خیلی ممنون

2 Likes