ساختارasدر این جمله

did as she was told،ساختارasچیه؟وasبه چه معناست؟ایا بدونasجمله صحیح نیست؟
در این جمله


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 پسندیده

ساختارasدر این جمله چیه؟وasبه چه معناست؟ایا بدونasجمله درست نیست؟did as she was told

2 پسندیده

سلام وقت بخیر.

2 پسندیده