تالار زبانشناس

چرا تو این جمله از had استفاده شده و was بکار نبرده؟

It had disappeared!


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تکه‌ی طلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

سلام کدوم جمله؟…

3 Likes

سلام. Was نمیشه و درست نیست چون اگه بگیم
و It was disappeared اون ناپدید شده بود. جمله اشتباهه. چون اگه دقت کنید اون تکه طلا شب قبل دزدیده شده (قبل تر از دیدنش) و فرداش اون یارو اومد دید تکه طلا نیست پس طلا قبل از اون که او بفهمه بببنه دزدیده شده بود در گذشته. و اگر was بگیم دو عمل باهم انجام شده یا بلافاصله.
Before he arrived by the tree، the lump of gold had disappeared.
قبل از اینکه او رسید کنار درخت. توپ طلا ناپدید شده بود.
حالا تو زمان حال ساده بخواهیم اینو بگیم اینجوری میشه.
Before he arrives by the tree, the lump of gold have appeared
قبل از اینکه اون میرسه کنار درخت، توپ طلا ناپدید شده بود.
مثلا میگیم من یک ماشین داشتم ده سال پیش ،قبل از این که به اینجا بیام.
I had had a car before I came here
من یه ماشین داشتم قبل این که به اینجا بیام.
یا درباره اعضای تالار مثلا. میگیم من قبل این ماه هیچی بلد نبودم تا اینکه زبان شناس رو دیدم (کل جمله در گذشته است)
I had not learned about enghlish before I came here
I had not learned about enghlish before I saw zabanshenas

4 Likes

جمله مجهول نیست خب
زمال past perfect

3 Likes

سلام. مرسی خوب توضیح میدین متوجه شدم:rose::rose:

3 Likes