تالار زبانشناس

You will be the new King of

سلام چرا دیالوگی که برای جادوگرها نوشته شده با اون چیزی که توسط جادوگر گفته میشه فرق داره؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام. دو نوع نقل قول داریم تو انگلیسی یکی مستقیم (عینا اونی که طرف میگه رو بازگویی میکنیم یا مینویسیم)
و اون یکی غیر مستقیم ( استنباط خودمون از حرف طرف یا اونجوری که خودمون میخوایم میگیم)
Ali seid " you are a lier مستقیم
علی گفت. تو یه دروغگویی
Ali seid " I was /am a lier غیر مستقیم
علی گفت من یه دروغگو ام (بودم)

1 Likes