تالار زبانشناس

ساختار دستوری این جمله!

سلام. ساختار دستوری جمله
It started to snow
چیه؟ با معنی که گذاشته شده فرق داره


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

ساختار جمله گذشته ساده هست: فاعل + قسمت دوم فعل که در اینجا گذشته فعل start میشه started. یعنی برف شروع به باریدن کرد یا باریدن برف شروع شد

3 Likes

سلام
It(فاعل)،started (فعل گذشته ساده)،to snow(مصدر با تو)
برف شروع به باریدن کرد.

3 Likes

It started to get cold
اینجا چرا get اومده قبل cold?

1 Likes

get یکی ازافعال پرکاربرد درانگلیسیه که دراینجا به معنای شدن هستش،چون cold به تنهایی معنارو کامل نمیکنه ونیازبه فعل داره که فعل به صورت مصدر باتو (to get)اومده. یعنی سردشدن

3 Likes