تالار زبانشناس

Got so deep

Then they got so deep that they were incomplete darkness and couldn’t see a thing.
سلام دوستان got اینجا معنیش چی میشه؟از بس معنی داره این کلمه من قاطی میکنم و نمیدونم کجا استفاده کنم.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خروس، اردک، و پری دریایی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

3 Likes

سلام. یک از معنی های مهمه get رسیدن arrive هستش
و جملتون میشه.
Then they got so deep that they were in complete darkness and couldn’t see a thing.
سپس آنها رسیدن اعماق (یا خیلز عمیق) که اونها ب طور کامل در تاریکی بودن و نمیتونستن ببینن.

2 Likes

ممنونم:rose::cherry_blossom::blossom::sunflower::hibiscus::tulip::watermelon::cherries::strawberry::banana::grapes::chocolate_bar::lollipop::candy:

4 Likes