تالار زبانشناس

گرامر if در داستان هملت را توضیح دهید؟

He doesn’t know if he believes the ghost and he doesn’t know what to do.

هملت گیج می‌شود. نمی‌داند که باید حرف‌های آن شبح را گوش کند یا نه و نمی‌داند چه کند.

به نظر می آید که if در این جمله ( که)
معنا شده است ایا می شود به جای if از that استفاده کرد؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام این تاپبک رو نگاه کنید.

4 Likes