تالار زبانشناس

تلفظ صحیح water در داستان جوجه اردک زشت


این تاپیک مربوط به فصل« بسته ی پنجم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه »

1 Likes

سلام. تو تلفظ بریتیش میشه وُتر.
امریکن میشه واتر.

2 Likes