تالار زبانشناس

A wild grin broke upon my face معنی این جمله چیست


این تاپیک مربوط به « اولین مبارزه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « اولین مبارزه »

3 Likes

یعنی یک پوزخند طوفانی روی صورتم شکست

4 Likes

ترجمه ی تحت اللفظیش تقریبا میشه چیزی که دوست قبلی نوشتن، ترجمه ی روانش میشه یه پوزخند غیرقابل کنترل (یا واضح) ناگهان روی صورتم ظاهر شد

7 Likes

کاربرد uponبه چه صورته؟

2 Likes

معنی upon اکثرا شبیه به on هست ولی فرمال تر و رسمی تر. گرچه نباید یه معنی رو حفظ کرد برای کلمات و همه جا مثل فرمول استفاده ش کرد. باید همیشه از روی جمله هم حدس زد.

4 Likes