پرسش گرامری

سلام
در متن درس یک جا sسوم شخص اومده اما برای tellاین sب کار نرفته . دلیلش چیه؟
Friar Lawrence sends Romeo a letter to tell him the plan.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 پسندیده

سلام. برای سوم شخص از s استفاده میکنند در حال ساده. و فعل بعدی یا با to میاد یا ing و گذشتش.
مثلا در مثال شما
He sends me to tell you …
اون منو فرستاده بگم بهت …
He tells me to send this
اون بهم گفت بفرستم اینو
فعل دوم با to میاد یا گراوند …
و فقط برای سوم شخص مفرد **در زمان حال ساده **
با s میاد.
He / she / it / every one /ali/ wants to go home
I / you / we/they want to go home

3 پسندیده

این مورد فقط برای فعل های خاصی صادقه؟ مثلtell,send, go ,wantو امثالش یا برای تمامی فعلهایی ک در زمان حال ساده میان و بعدش یک جمله ی دیگه در ارتباط با جمله ی اول آورده میشه؟

1 پسندیده

سلام. برای همه فعل ها صادقه و در همه زمان ها حال .آینده .گذشته. منظورم to هستش. و گرنه خود فعل برحسب زمان تغییر میکنه.

2 پسندیده