تالار زبانشناس

چرا آخر dies حرف s گرفته؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

Hamlet’s father, the king, dies suddenly and Hamlet is very sad.

افعالی که برای سوم شخص استفاده میشن باید s جمع بگیرن. چون درباره پدر هملت صحبت میکنه فعل باید با s سوم شخص بیاد

4 Likes