تالار زبانشناس

انگلیسی این بیت و لطفاً کسی بگه

دوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم
اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم
My friend sit on the eyes so where does i see☺️
And
She get City of heart so where does i go​:blush::blush:

خودم اینجوری گفتم، البته مطمئنم اشتباه است.

3 Likes

این و کسی نمیگه به من🙏

3 Likes

سلام دوست عزیز برای اول شخص بایدdo استفاده بشه و جمله هست دوست; شما نوشتی دوستم
فک کنم مصرع اول بهتره اینطوری معادل بشه:
The friend is sitting on view,where do I look at?
نشسته به صورت ماضی نقلی هم میتونه باشه
ببخشید در همین حد از دستم برمیومد

3 Likes

سلام دوست بزرگوار، سپاسگزارم از لطفتون، ممنونم:rose::tulip::pray:

2 Likes