تالار زبانشناس

All his land and property

چرا تو جمله زیر از ضمیر مالکی his استفاده شده? But when Boudica’s husband died, the Romans took all his land and property. اینجا به سرزمین دارایی های شوهر بودیکا اشاره داره که از his استفاده کرده?


این تاپیک مربوط به درس« بودیکا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی چهارم »

2 Likes

سلام. بله فک کنم که منظورش شوهرشه

5 Likes