تالار زبانشناس

The more کاربرد

سلام

در جمله زیر the more چه معنیی میده من فکر کردم شاید “نیز” معنی بشه
با این حال دقیقا متوجه کاربردش در جملات نشدم

And the more naturally I tried to learn Japanese, for example, or Spanish,
و من سعی کردم برای مثال زبان ژاپنی و اسپانیایی را نیز به طور طبیعی یاد بگیرم


این تاپیک مربوط به درس« باور ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « باورها »

4 Likes

4 Likes