تالار زبانشناس

It leaves it open for a little bit ofمعنی

If I say, “That’s kind of creepy,” it leaves it open for a little bit of interpretation from the listener and it makes it easier for people to agree with you


این تاپیک مربوط به درس« لغات » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « مگا داستان » فصل: « زندگی ابدی »

2 Likes

در اینجا منظور اینه که :
به شنونده فرصت تفسیر کردن رو می ده

leaves it open يک عبارت است و در جاهای مختلف به معنی های مختلفی ترجمه می شه

4 Likes

Please explain me in persian if its possible or little bit clearly in English

3 Likes

ترجمه میشه : يه جورایی مور مور کننده ست ، منظور اینه که يه جورایی عجیبه

4 Likes

معنی اصطلاحی چی میشه؟ همین؟ من فکر میکردم اصطلاح هستش

3 Likes