تالار زبانشناس

معنی این جمله چی می شه؟

They go out on to the field and practic
درس اول تلفظ ای جی


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « تلفظ انگلیسی - بدون تلاش » فصل: « تلفظ »

2 Likes