تالار زبانشناس

كدام درست است؟ از درس اول قدرت

Who went to Hawaii?
Or
Who did go to Hawaii?!

چرا ؟!


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت »

3 Likes

سلام دوست عزیز به نظرم who کلمه پرسشی هست که اشاره به فاعل (جای فاعل میشینه)داره و بعد از آن فعل اصلی مربوط به زمان جمله میاد پس جمله اول صحیحه

3 Likes

ممنون عزيزم ولي مگه، what and why هم مثل who فعل پرسشي نيستن، چرا why did she go?
When did she go? When did…

1 Like

اگر what هم اشاره به فاعل کنه قاعده همینه در غیر اینصورت بعد از آن همانطور که اشاره کردید فعل کمکی متناسب با زمان جمله میاد مثلا اگر داریم هتل آتش گرفت( The hotel caught fire)و سوال هست چه چیزی آتش گرفت باید نوشت
(?what caught fire)
پس what و همچنینwhich اگر فاعل رو مورد پرسش قرار بده فقط جای فاعل پیشینه و جمله بدون تغییر و فعل کمکی خواهد بود ولی اگر مفعول مورد پرسش قرار بگیره بعد از آنها فعل کمکی متناسب با زمان جمله میاد مثلا
من برای دوستم هدیه ای خریدم (I bought a gift for my friend)و اگر سوال بشه شما برای دوستتان چه چیزی خریدید باید چون مفعول مورد سوالات از whatو فعل کمکی استفاده بشه یعنی
?What did you buy for your friend
بقیه افعال پرسشی بعد از آنها فعل کمکی میاد که عبارتند از
Why,when,where,…

3 Likes