تالار زبانشناس

چرا گفته a king poisoned

The new play will show a king poisoned like hamlet’s father
در این جمله چرا نگفته a king was poisoned
یا a poisoned king


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

سلام اگه اشتباه نکنم a king poisoned،شکل مخففa king who was poisoned هستش‌.
ضمیرموصولی وفعل to be حذف شدن.
گاهی تو انگلیسی ازاین فرم استفاده میشه به خصوص درمحاورات

3 Likes

I think it’s the art of playing with the words and the sentences. Authorities are just like a painter , they painting books, they are not writing it.

2 Likes

Because its comes after will shown . dont think there’s needed over time and extending the sentence.
That’s simply arrive the cognitive.

2 Likes