تالار زبانشناس

معنی مشابه دو کلمه

معنی دو کلمه captuer وtook یکی است؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

Capture بیشتر میشه گرفتن به معنی گیر انداختن.

3 Likes