تالار زبانشناس

Left benind در جمله ی زیر چطور ترجمه میشه

They followed the trail that the wolf left behind him to retrieve all the taken sheep


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

یعنی ردی که گرک از خودش به جا گذاشت، یا تحت اللفظیش میشه گرگ بعد از خودش یا پشت سر خودش باقی گذاشت

4 Likes