تالار زبانشناس

معنی left در جمله زیر

The villagers and the boy went back to the field only to see one sheep left. در ترجمه اومده که فقط یک گوسفند باقی مونده در حالی که left ب معنی ترک کردن معنی میشه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

Left
در اینجا به معنی باقی ماندنه

3 Likes