تالار زبانشناس

فرق cut his arm off با cut off his arm

لطفا توضیح دهید چرا گاهی اوقات
Cut off his arm گفته
کاهی اوقات
Cut his arm off


این تاپیک مربوط به درس« شتاب دهنده ی تسلط الف » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

4 Likes

بعضی از فعل ها توانایی جداشدن رو دارن و می تون پشت سر هم یا با فاصله ظاهر بشن
فعل cut off هم همین طور است می تواند فعل cut با حرف اضافه off پشت سر هم بیایند
cut off his arm
یا اینکه بین آنها کلمه his armقرار بگیرد
cut his arm off
و هردو درست هستن

5 Likes