تالار زبانشناس

معنی thwart breakingدراین عبارت چیه؟

I can remember the tail slapping and banging and the thwart breaking and noise of the clubbing


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 01 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « پیرمرد و دریا »

3 Likes

thwart به اون نیمکتی که روش میشینن پارو میزنن میگن و اینجا در واقع داره میگه اون نیمکته در حال شکستن بود. از نظر گرامری جمله اینطوری بوده:

thwart which was breaking --> thwart breaking

که which was قابل حذف شدن هست و حذف شده - این گرامر رو میتونید با جستجوی adjective clause reduction بیشتر مطالعه کنید

3 Likes

خیلی خیلی ممنونم لطف کردین

3 Likes