تالار زبانشناس

As lm copy AJS rythem چیه AJSمعنی


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه تمرین تلفظ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « تلفظ انگلیسی - بدون تلاش » فصل: « ریتم »

2 Likes

کلمه AJ اسم مدرس دوره است که داره درس رو میخونه. اینجا میگه ریتم AJ یعنی ریتم خودش.

5 Likes