تالار زبانشناس

معنی این به انگلیسی چی میشه؟

سلام بخواهیم بگیم( پارک تمیز بوده است) چی میشه؟

1 Likes

I’m not completely sure but what I think is
" the park has been cleaned"
Some teachers will guide both of us :purple_heart::pray:

2 Likes

سلام دوست عزیز ما اینو تو فارسی هم نداریما یا پارک تمییز بود یا تمیز شده بود در اولی به صفت تمییز اشاره دارید تو دومی فعل تمییز کردن حالا اگه دارید راجع به یه زمان مشخصی تو گذشته حرف می زنید و می خوایید بگید پارک تمییز بود میشه:
the park was clean
اگر فعلشو دارید میگید تو این متن که مثلا الان تو پارکید و میبینید پارک تمییزه می خوایید بگید پارک رو تمییز کردن (قبلا)
the park has been cleaned

5 Likes