تالار زبانشناس

کمک.سوال دارم

چرا در جمله He will almost be killed بهkill عبارت ed اضافه شده.چرا از be استفاده شده؟


این تاپیک مربوط به درس« زمان آینده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

2 Likes

چون جمله مجهول هست (گرامر passive)

2 Likes

تبدیل شدن افعال به پسیو رو اینجا براتون نوشتم

4 Likes

ممنونم.بسیار عالی.لطف کردین

2 Likes