تالار زبانشناس

چرا در داستان هملت در این جمله از ifاستفاده شده؟

He doesn’t know if he believes the ghost

چرا بجای" if "از "can “استفاده نکرده مثلا؟
…‌‌
این” if "در جمله چه گرامریه؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

این گرامر noun clause است و اینجا هم معنی whether به معنی “که آیا” است
اون نمی دونست که آیا روح رو باور کنه (یا نه)

5 Likes