تالار زبانشناس

ترجمه دو اصطلاح از Idea

سلام
ترجمه دو اصطلاح
It’s the idea of & It’s the idea that
چی میشه؟

1 Likes