تالار زبانشناس

...........fociمعنی...........

Instead, it jumped between many different foci.


این تاپیک مربوط به « داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « بیماری های مرتبط با سبک زندگی »

2 Likes

سلام
Foci جمع کلمه ی focus ب معنای کانون توجه، هست

معنای جمله :
در عوض ذهن او بین چند مسئله ی متمرکز، میچرخید(از یک مسئله ی متمرکز ب مسئله ی دیگه ای می‌پرید)

4 Likes