يه ساختار عجيب؟!

تو يه ديالوگ از انيميشن ميگه
There is an eye in me soup
چرا نگفته my soup؟


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 06 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « عروس مرده »

2 پسندیده

Me شکل قدیمی my هستش که متعلق به طبقه تحصیل نکرده جامعه میشده و نه طبقه ی تحصیل کرده یا اشرافی.

7 پسندیده