تالار زبانشناس

Tends to be

سلام چرا از to be استفاده کرده
tends to be
Another phrase I used was “tends to be.” He tends to be an angry person.


این تاپیک مربوط به درس« درس واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر احساسات (۱) »

2 Likes

سلام . Tend to be فعلمون هست. Tend to یعنی تمایل /گرایش داشتن و be به معنای بودن هست be an angry person ادمی عصبانی بودن

2 Likes