دکمه تکرار دروس

با سلام و صبح بخیر در قسمت دکمه تکرار دو حالت وجود دارد یا میتوانید همان قسمت پر رنگ شده را مرتبا تکرار کنید یا کل درس را که البته یکی از بهترین به رو ز رسانی ها میباشد خواهش بنده این است که برای تکرار بشود تعداد تعیین کرد مثلا دو بار تکرار یا سه بار تکرار یا … با تشکر از تیم خوب زبانشناس

3 پسندیده