تالار زبانشناس

نقشvery و معنی court در جمله زیر چی میشه

palace and that very same day matched them with two great lords of the court


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

سلام . در اینجا very برای تاکید اومده . تاکید داشته به روزی مشابه اون روز و court به معنای دادگاه / دیوان / دربار هست

3 Likes