تالار زبانشناس

متوجه منظور i like to hit it alone نمیشم


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 03 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « هتل ترنسیلوانیا »

2 Likes

از تنها جایی رفتن خوشم میاد. در واقع hit the road یا hit با بعضی کلمات مکانی دیگه، یا hit خالی حتی در این موارد که مخفف همون جمله س، به معنای به جاده زدن و رهسپار شدن و سفر کردنه.
داره میگه خوشم میاد تنهایی به جاده بزنم، تنهایی جایی برم، سفر برم

3 Likes