تالار زبانشناس

I'll keep him company یعنی چی؟


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 03 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « هتل ترنسیلوانیا »

1 Likes

یعنی من اون رو همراهی خواهم کرد. ( براینکه تنها نباشه یا کسی باشه باهش صحبت کنه یا همراهیش کنه و …)

3 Likes