تالار زبانشناس

اولویت بندی درس ها

این درس خیلی ساده بود ، همین طور درس های ماقبلش، به نظرم این ها باید درس های اول گروه اول قرار می گرفتند ، به جای مکبث‌ و هملت و …


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی آدم‌برفی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

3 Likes