تالار زبانشناس

معجزه من باشید🌱

ادامه دادن بحث از ترتیب و منابع اصلی و فرعی موجود در برنامه ی زبانشناس (از کجا شروع کنیم؟):

ممنونم از پاسخ تون …یعنی من باید یکی از منابع درس های اصلی بخونم و درکنار آن یک منبع فرعی …برای مثال به شکل زیر

2- انگلیسی روان (اگر سطحت شما به حد انگلیسی قدرت رسیده میتونید این دوره رو نادیده بگیرید)

3- انگلیسی قدرت (مرحله ی سوم) (که بسته به سطحتون میتونید یا این دوره و یا دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش رو شروع کنید)

4- انگلیسی واقعی را یاد بگیر (مرحله ی چهارم)

5- VIP (مرحله ی پنجم)

6- مکالمات تجاری (مرحله ی ششم)

7 - Pronunciation Course (دوره ی تلفظ) (این دوره رو میتونید همزمان با دوره های سوم به بعد بخونید، چون باعث میشه لهجه تون موقع حرف زدن بهتر و نزدیکتر به بومی ها به نظر بیاد)

----

3 Likes

فرعی اختیاریه
توصیه میکنم از کتاب های قسمت زیبوک برای منابع فرعی استفاده کنید

5 Likes