تالار زبانشناس

معنی only ask objective questions

Only ask objecting questions لطفا یاری فرمائید :blush::pray::pray::selfie::selfie:

1 Likes

نیست کسی معنی این رو بدونه؟

1 Likes

Hi🖑
I think it means(فقط سوال های مخالف بپرسید)
Maybe this correct🤔

2 Likes

فقط سوال های مفعولی بپرسید. یعنی از خودت سوال بپرس یه در باره فلان شخص مفعول یا مفعول

1 Likes

سلام
مفعولی نه! چون نگفته objective
در اینجا object فعل هست به معنی ساز مخالف زدن و مخالفت کردن با بحث و کلام

We can’t buy the chair,” he objected . “It won’t fit in the car.”

2 Likes

مگر اینکه اشتباه تایپی باشه و منظور همان objectve question باشه که به معنی سوالاتی هست که به اصطلاح دارای فقط یک جواب درست هستند

2 Likes

معذرت می خوام اشتباه تایپی داشتم.

2 Likes

جوابت کاملا درسته من منظورم objective بود

3 Likes