ترجمه این دو جمله و تفاوتشون

با سلام
ترجمهI walk around through the cemetery چیه؟
ترجمهI walk through the cemetery چیه؟
فرق این دو جمله چیه از لحاظ معنایی؟


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « جشنواره روز مرگ - درسنامه اصلی »

1 پسندیده

سلام
ببخشید این دیگه کجایه درسه.
همونطور که خودتون میدونید. یکیش معنی اطرافِ و داخلِ
I walk through the cemetery
من داخل قبرستان قدم میزنم
I walk around the ceme…
من اطراف قبرستان قدم میزنم
I walk around through the cemete…
من اطراف داخل قبرستان…جمله اشتباهه و معنی نمیده یا طرف داخلش قدم زده یا اطرافش . نمیشه که هم از وسط قبرستان بره هم اطرافش.

2 پسندیده

هردوتا درسته
Walk around
یعنی راه رفتن بدون هدف مشخص دراینجا
Walk
یعنی راه رفتن، پیاده رفتن
Through
یعنی از میان،در میان
هردو جمله تقریبا یک معنی داره
من از میان گورستان راه میرفتم

1 پسندیده