تالار زبانشناس

جمله when she came to به معنی و مفهوم به هوش اومدن میشه ؟؟؟؟؟؟

But she slipped and hit her head on a giant tree. The fall knocked her out for a moment or two.

When she came to, Xander was licking her face.


این تاپیک مربوط به « گاو شگفت انگیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی روان » فصل: « گاو شگفت انگیز »

2 Likes

سلام
معنیش میشه
وقتی اوآمد

1 Likes

مطمعنی ،جمله قلبش میگه سرش ضربه خورد و بیهوش شد ،بعد یعنی میگه اون آمد از کجا آمد ؟؟اون ک بیهوش شد؟؟؟فک میکنم منظورش بهوش اومدنه

2 Likes

داداش شما اشتباه کردی،لطفا چیزی ک مطمعن هستین منتشر کنین ممنون ،مینی استوریش الان ک گوش دادم ،همون معنی بهوش اومدن میشه ،مترادف wake up

2 Likes

Come to
بمعنی
بهوش آمدن بعد از حادثه و تصادف یا جراحی
در این جمله یعنی وقتی بهوش آمد

3 Likes