تالار زبانشناس

, معنی, not a cold business

سلام معنی, not a cold business

A chili business, not a cold business. Chili, c-h-i-l-i, little peppers that you eat, very spicy


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر احساسات (۱) »

1 Likes

“Not a cold business”
یعنی
“نه یک کاسبی(تجارت) سرد”
منظورش اینه که با کلمه
Chilly
بمعنای سرد
اشتباه نگیرید
بلکه فلفل و تند یعنی
chili

1 Likes