تالار زبانشناس

درس مرد گرگی ساختار گرامری جمله .. چیست؟

درود دوستان
ساختار began working دقیقا چیه؟

After living in America, Shaun returned home to England and began working with wolves in a wildlife park.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی مرد گرگی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « مرد گرگی »

1 Likes

سلام
‌"شروع کرد به کار کردن" میشه!؟

1 Likes

سلام
Begin میشه شروع کردن
که با فعل _ing دار همراه میشه
و began هم گذشته این فعل هست
He began working …
او شروع کرد به کار کردن

بعد از زندگی در آمریکا ، شان به انگلیس برگشت و شروع کرد به کار کردن با گرگ ها در پارک حیات وحش.

2 Likes