تالار زبانشناس

معنی چند عبارت از مرد عنکبوتی


سلام.
از it give less…به بعد
و

3 Likes

به یک متخصص مرد عنکبوتی نیاز مندیم(:

3 Likes

حالا اگه نیمه متخصصم بود قبوله هر کدوم اگه کسی میدونه یک توضیحکی بده(:

3 Likes

تصویر اولی
باور کنید،خانمها و آقایان،اون لذت و کِیف کمتری به این حاشیه نویس حقیر میده.

تصویر دوم
اسم یک سازمان علمی تخیلیه
https://marvel.fandom.com/wiki/Strategic_Homeland_Intervention,Enforcement_and_Logistics_Division(Earth-199999)

1 Likes

تصویر سوم
مرد عنکبوتی را بترکان(منفجرکن) و یک پاندا جایزه بگیر؟

3 Likes

تصویر چهارم
البته من باید این چیزای عنکبوتی(مسایل یا اسباب مربوط به مرد عنکبوتی) را مخفی نگه دارم.

2 Likes

ترجمه از یک غیر متخصص بود. امید که کمکی شده باشه.

2 Likes

خیلی ممنونم.اتفاقا خیلی خوب ترجمه کردین.

2 Likes