تالار زبانشناس

چرا در داستان جوجه اردک زشت برای هوا از ضمیر it استفاده شده؟

سلام دوستان
چرا در این داستان برای اولین باری که در مورد هوا صحبت شده از ضمیر استفاده شده؟
It stated to get cold


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

چون ضمیر it برای اشاره کردن به اشیا ، حیوان ، موقعیت ، ایده و چیز های دیگه مثل هوا استفاده می شه

1 Likes