تالار زبانشناس

یک روز /یک هفته/...درمیان به انگلیسی

سلام بچه ها و اساتید زحمت کش تالار
تو انگلیسی اگر بخوایم بگیم یک روز/دو روز /یک هفته/در میان
چجوری باید بگیم؟خیلی ذهنمو مشغول کرده…:face_with_monocle::face_with_monocle:
ممنون میشم راهنماییم کنید
:fire::fire::heart::heart::fire::fire:

2 Likes

سلام
Every other day
یکروز درمیان
Every other week
یکهفته درمیان
Every other month
یکماه درمیان

4 Likes