تالار زبانشناس

کمک در رابطه با اصطلاح زیر

دوستان معنی اصطلاح Here i com چیه؟

2 Likes

سلام
یعنی
دارم میام!

2 Likes

مچکرم بابت راهنماییتون

3 Likes