تالار زبانشناس

چرا worri ed

چرا. worried در جمله ed گرفته

When Claudius watches the play he looks very worried and runs away. Hamlet sees him and he knows the truth.

Claudius is very worried about Hamlet now and makes a plan with Ophelia’s brother, Laertes.

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

بخاطره اینکه adj میباشد صفت
Worry به معنی نگران و دلواپس بودن و verb فعل
اما در جمله بالا v وجود داره و worried که بعد از very اومده قطعاadj
صفته که توضیح دهنده حالت چهره اسم میباشد یعنی هملت
فعل جمله looks میباشد

2 Likes