تالار زبانشناس

فرق herd و flock چیه؟

Then one day a wolf did break into the** herd of sheep. He began taking the sheep one by one away from the field. In a great fright, the boy ran for help. “Wolf! Wolf!” he screamed. "There truly is a wolf in my flock of sheep! Help**!

چرا از دو کلمه متفاوت برای بیان گله استفاده شده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

Herd
برای گله ی حیوانات اهلیه
Flock
برای حیوانات غیر اهلی مثلا وقتی یه دسته پرنده جمع شدن برای کوچ
اما در این جمله نمیدانم چرا هردو را برای یک معنی استفاده کرده. حتما هم معنیه ودرسته که استفاده کرده.

2 Likes